ÔN LẠI TRUYỀN THỐNG VỀ NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRÃI HƠN 30 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

ÔN LẠI TRUYỀN THỐNG VỀ NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRÃI HƠN 30 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

Lượt xem:

           Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng từ một quê hương xã Đaị Phước- nơi nhận lẵng hoa của Bác Tôn Đức Thắng về dẫn đầu năng suất lúa đến một  Thị trấn Ái Nghĩa- Bộ mặt của huyện Đại Lộc, sự nghiệp Giáo dục Thị trấn  ngày càng phát  triển toàn diện cả về chất và lượng đủ 4 ngành học.   Ngôi trường lúc ban... ...
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG MÔN TOÁN, LẦN 1 – NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG MÔN TOÁN, LẦN 1 – NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG MÔN TOÁN, LẦN 1 – NĂM HỌC 2022-2023         Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-PGDĐT ngày 21/09/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn Sinh hoạt chuyên môn THCS cấp huyện và cụm liên trường năm học 2022-2023, chiều ngày 24/11/2022, Tổ Toán –Tin trường THCS... ...