Văn bản QPPL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 12/TB-ĐHQN 06-01-2021 Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở các hạng tại huyện Đại Lộc - Quảng Nam Tải về
2 Số 04/KH-LĐLĐ 16-4-2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020" Tải về
3 Số 88/2017/NĐ-CP 27-7-2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
4 56/2015/NĐ-CP 09-6-2015 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về