Văn bản QPPL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 04/KH-LĐLĐ 16-4-2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020" Tải về