TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG LẦN 2 MÔN KHTN (Sinh học) – NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG LẦN 2 MÔN KHTN (Sinh học) – NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG LẦN 2 MÔN KHTN (Sinh học) – NĂM HỌC 2022-2023            Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-PGDĐT ngày 21/09/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn Sinh hoạt chuyên môn THCS cấp huyện và cụm liên trường năm học 2022-2023, chiều ngày 08/12/2022, Tổ Lý – Hóa – Sinh... ...
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG LẦN 2 MÔN TIN HỌC – NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG LẦN 2 MÔN TIN HỌC – NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG LẦN 2 MÔN TIN HỌC – NĂM HỌC 2022-2023 Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-PGDĐT ngày 21/09/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn Sinh hoạt chuyên môn THCS cấp huyện và cụm liên trường năm học 2022-2023 và  Kế hoạch số14/KH-THCSNT ngày 26 tháng 09 năm 2022 của... ...
Báo cáo tổng kết CM tháng 10 và kế hoạch tháng 11/2022

Báo cáo tổng kết CM tháng 10 và kế hoạch tháng 11/2022

Lượt xem:

...
Báo cáo tổng kết CM tháng 9 và KH tháng 10/2022

Báo cáo tổng kết CM tháng 9 và KH tháng 10/2022

Lượt xem:

...
Báo cáo tổng kết CM tháng 8 và KH táng 9/2022

Báo cáo tổng kết CM tháng 8 và KH táng 9/2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối kỳ 1-NH 2022-2023

Kế hoạch Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối kỳ 1-NH 2022-2023

Lượt xem:

...
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG MÔN TOÁN, LẦN 1 – NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG MÔN TOÁN, LẦN 1 – NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN TRƯỜNG MÔN TOÁN, LẦN 1 – NĂM HỌC 2022-2023         Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-PGDĐT ngày 21/09/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn Sinh hoạt chuyên môn THCS cấp huyện và cụm liên trường năm học 2022-2023, chiều ngày 24/11/2022, Tổ Toán –Tin trường THCS... ...
Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học-NH 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học-NH 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch sinh hoạt CLB Tiếng Anh-NH 2022-2023

Kế hoạch sinh hoạt CLB Tiếng Anh-NH 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ 1-NH 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ 1-NH 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch bồi dưỡng HSG 6, 7, 8- NH 2022-2023

Kế hoạch bồi dưỡng HSG 6, 7, 8- NH 2022-2023

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »