Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
110/PGDĐT-VP 18/05/2022 Công văn, - V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cuối năm học 2021-2022
103/PGDĐt-TCCB 10/05/2022 Công văn, - V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục điều động, thuyên chuyển công tác đối với viên chức năm học 2021-2022
99/PGDĐT-THCS 06/05/2022 Công văn, - V/v hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022
68/PGDĐT-THCS 12/04/2022 Công văn, - Về việc tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2021-2022 cấp THCS
65/PGDĐT-THCS 08/04/2022 Công văn, - V/v tăng cường ôn tập, bổ sung kiến thức, phát triển kỹ năng cho học sinh trước khi kết thúc năm học 2021-2022
20/PGDĐT-NGLL 09/02/2022 Công văn, - V/v thực hiện kế hoạch ra quân trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
Số 321/SYT-NVY 07/02/2022 Công văn, V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cách ly và điều kiện ra viện đối với ca bệnh (F0)
03/PGDĐT-THCS 07/01/2022 Công văn, - Về việc đề xuất phân tuyến tuyển sinh và tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 so với học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022
7197/UBND-NV 31/12/2021 Công văn, - Về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập
336/PGDĐT-TCCB 27/12/2021 Công văn, - V/v Hướng dẫn xét và lập hồ sơ đề nghị công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
6103/BGDĐT-GDTrH 24/12/2021 Công văn, - Về việc triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2021-2022
332/PGDĐT-NGLL 22/12/2021 Công văn, - V/v tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông
Trang 1 / 3123»