Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
19/KH-PGDĐT 12/04/2022 Kế hoạch, - Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
18/KH-PGDĐT 07/04/2022 Kế hoạch, kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc
10/KH-PGDĐT 14/03/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức khảo sát học sinh giỏi lớp 6,7,8 năm học 2021-2022 và tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2022-2023
300/KH-SGDĐT 25/02/2022 Kế hoạch, - Kế hoạch tổ chức việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình GDPT năm 2018
05/KH-PGDĐT 09/02/2022 Kế hoạch, - Kế hoạch bồi dưỡng học sinh tham gia cuộc thi "Tài năng Tiếng Anh" cấp tỉnh bậc THCS năm học 2021-2022
03/KH-PGDĐT 17/01/2022 Kế hoạch, - Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trong ngành giáo dục
14/PGDĐT-VP 17/01/2022 Kế hoạch, - Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2022, định hướng đến 2025
68/KH-PGDĐT 10/12/2021 Kế hoạch, - Kế hoạch tổ chức Hội thi "Văn học - Học văn" cấp huyện năm học 2021-2022
56/KH-PGDĐT 09/11/2021 Kế hoạch, - Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021-2022
51/KH-PGDĐT 18/10/2021 Kế hoạch, - Kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2021-2022
50/KH-PGDĐT 18/10/2021 Kế hoạch, - Kế hoạch xây dựng kho bài giảng e_Learning cấp THCS, năm học 2021-2022
45/KH-PGDĐT 11/10/2021 Kế hoạch, - Kế hoạch kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2021
Trang 1 / 212»