Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
79/KH-UBND 11/05/2023 Kế hoạch, - Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2023
72/KHLT-TTYT-PGDĐT 26/04/2023 Kế hoạch, - kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức đề cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục về Dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình cho vị thành niên, thành niên giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn
20/KH-PGDĐT 11/04/2023 Kế hoạch, - Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trong ngành giáo dục và đào tạo
18/KH-PGDĐT 04/04/2023 Kế hoạch, - Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2023
07/KHLT/HĐ-PGDĐT 03/04/2023 Kế hoạch, - Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ năm học 2022-2023
02/KHLT-VHTT&TTTH-PGDĐT 30/03/2023 Kế hoạch, - Kế hoạch tổ chức Hội thi Tiếng hát học đường và Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách huyện Đại Lộc năm 2023
01/KH-BTC 08/03/2023 Kế hoạch, - Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đổng năm học 2022-2023
386/KH-SGDĐT 27/02/2023 Kế hoạch, - Kế hoạch kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng, Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học
06/KH-PGDĐT 16/02/2023 Kế hoạch, - kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Đại Lộc
04/KH-PGDĐT 15/02/2023 Kế hoạch, - Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc
13/KH-UBND 02/02/2023 Kế hoạch, - kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
54/KH-PGDĐT 24/11/2022 Kế hoạch, - Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giáo dục huyện Đại Lộc giai đoạn 2022-2027
Trang 1 / 3123»