Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
31/2022/NQ-HĐND 14/10/2022 Nghị quyết, Nghị quyết quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
50/NQ-HĐND 14/10/2022 Nghị quyết, - Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025