Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
249/QĐ-PGDĐT 23/11/2022 Quyết định, - Quyết định thành lập Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở
2964/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định, - Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng nam
678/QĐ-UBND 11/05/2022 Quyết định, - Quyết định về việc thành lập 17 Hội đồng xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022
936/QĐ-UBND 07/04/2022 Quyết định, Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2022-2023
406/QĐ-BGDĐT 27/01/2022 Quyết định, Quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung)
Số 347/QĐ-PGDĐT 14/09/2021 Quyết định, - Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác dạy học năm học 2021-2022 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
2595/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định, - Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp Tỉnh năm 2021 (đợt 1)
Số 2310/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định, - Quyết định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
660/QĐ-UBND 24/07/2020 Quyết định, - Quyết đinh ban hành quy định về tiếp nhận, thuyên chuyển giáo viên; luân chuyển, điều chuyển giáo viên giữa các cơ sở GDMN, tiểu học và THCS công lập...