Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
107/TB-UBND 04/04/2023 Công văn, Thông báo, Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
232/TB-UBND 06/04/2022 Thông báo, - Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng vương năm 2022 (10/3 âm lịch)
60/TB-PGDĐT 30/12/2021 Thông báo, Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch 2022
60/TB-PGDĐT 30/12/2021 Thông báo, Thông báo về nghỉ Tết Dương lịch 2022