Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
38/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư, Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiều cấp trung học cơ sở
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, - Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
25/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
25/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, - Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên