TRƯƠNG NGỌC THU
 • TRƯƠNG NGỌC THU
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0905455597
 • truongngocthu181@gmail.com
 • - Từ ngày 01/8/2022 đến nay: Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
 • VÕ THỊ HIẾU
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0772426641
 • vothihieuhoa1980@gmail.com
 • Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
 • TRẦN THANH HOA
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0918214900
 • tranthanhhoatp@gmail.com
 • - Từ ngày 01/6/2022 đến nay: Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam