BGĐT: TỔNG BA GÓC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên BGĐT: TỔNG BA GÓC
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin TONG-BA-GOC-1.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 1.18 MB
Ngày chia sẻ 26/11/2022
Lượt xem 19
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về