BAI-11-NHA-LY-XAY-DUNG-VA-PHAT-TRIEN-DAT-NUOC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên BAI-11-NHA-LY-XAY-DUNG-VA-PHAT-TRIEN-DAT-NUOC
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin BAI-11-NHA-LY-XAY-DUNG-VA-PHAT-TRIEN-DAT-NUOC.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 17.74 MB
Ngày chia sẻ 31/12/2022
Lượt xem 38
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về