Bài 28- Tiết 3

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài 28- Tiết 3
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin Bai-28-tiet-3.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 12.71 MB
Ngày chia sẻ 31/12/2022
Lượt xem 40
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về