Tiet-29-Ti-khoi-chat-khi

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Tiet-29-Ti-khoi-chat-khi
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin Tiet-29-Ti-khoi-chat-khi.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 606.85 kB
Ngày chia sẻ 31/12/2022
Lượt xem 56
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về