TIN-HOC-7-BAI-5

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên TIN-HOC-7-BAI-5
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin TIN-HOC-7-BAI-5.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 33.75 MB
Ngày chia sẻ 26/11/2022
Lượt xem 42
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về