TIN HỌC 7- BÀI 8

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên TIN HỌC 7- BÀI 8
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin TIN-HOC-7-BAI-8.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 9.79 MB
Ngày chia sẻ 01/01/2023
Lượt xem 51
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về