TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG ” TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 148 KH/UBND ngày 29/9/2022 của UBND huyện Đại Lộc về việc triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Chiều ngày 01/10/2022, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19.

Đến dự buổi lễ, có thầy giáo Lê Thái Vĩ – chuyên viên Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đại Lộc cùng  quý thầy cô giáo trong Ban giám hiệu nhà trường; thầy cô giáo trưởng các ban ngành đoàn thể; cán bộ giáo viên; nhân viên cùng 1068 học sinh của trường THCS Nguyễn Trãi.

Cô giáo Trần Thanh Hoa – Phó hiệu trưởng, thay mặt Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Trãi đã phát động đến tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trường THCS Nguyễn Trãi một số nội dung chính xoay quanh Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19.

Cũng trong buổi lễ này, cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt – đại diện cho cán bộ giáo viên, nhân viên của trường và em Hồ Khánh Hà, học sinh lớp 8/8 đại diện cho 1068 học sinh lên phát biểu hưởng ứng và quyết tâm thực hiện tốt.

Đồng thời nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện, trong buổi lễ em Lê Hoàng Khánh Ngọc – học sinh lớp 9/7 giới thiệu một số cuốn sách có ý nghĩa về tinh thần tự học đến các bạn học sinh của trường.

Có thể nói sự hưởng ứng tích cực tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, các em học sinh, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với học tập suốt đời trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI