Số 107/TB-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 107/TB-UBND
Ngày ban hành 04/04/2023
Loại văn bản Công văn, Thông báo,
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Xem văn bản Xem Online
Tải về