Số 119/PGDĐT-NGLL

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 119/PGDĐT-NGLL
Ngày ban hành 05/04/2023
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu - V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Đại Lộc
Xem văn bản Xem Online
Tải về