Số 14/PGDĐT-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 14/PGDĐT-VP
Ngày ban hành 17/01/2022
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu - Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2022, định hướng đến 2025
Xem văn bản Xem Online
Tải về