Số 1642/SGDĐT-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 1642/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 17/08/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu - V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo điều hành giá năm 2021
Xem văn bản Xem Online
Tải về