Số 1650/UBND-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1650/UBND-VP
Ngày ban hành 04/05/2023
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu - V/v khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận số 107/KL-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
Xem văn bản Xem Online
Tải về