Số 1745/SGDĐT-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1745/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 01/09/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu - V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022
Xem văn bản Xem Online
Tải về