Số 2799/HD-SGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 2799/HD-SGDĐT
Ngày ban hành 23/12/2022
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh
Xem văn bản Xem Online
Tải về