Số 2964/QĐ-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 2964/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/11/2022
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu - Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng nam
Xem văn bản Xem Online
Tải về