Số 336/HD-SNV

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 336/HD-SNV
Ngày ban hành 17/12/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu - Hướng dẫn về việc xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
Xem văn bản Xem Online
Tải về