Số 336/PGDĐT-TCCB

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 336/PGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 27/12/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu - V/v Hướng dẫn xét và lập hồ sơ đề nghị công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Xem văn bản Xem Online
Tải về