Số 38-CT-TU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 38-CT-TU
Ngày ban hành 31/03/2023
Loại văn bản Chỉ thị, Công văn,
Trích yếu Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Xem văn bản Xem Online
Tải về