Số 52/PGDĐT-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 52/PGDĐT-VP
Ngày ban hành 20/02/2023
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu - V/v thực hiện Thông báo kết luận số 25/TB-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
Xem văn bản Xem Online
Tải về