Số 90/2020/NĐ-CP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 90/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/08/2020
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu - Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Xem văn bản Xem Online
Tải về