Văn bản Bộ GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 1360/BGDĐT-GDTrH 22-4-2020 V/v Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá Học kỳ 2 năm học 2019-2020 Tải về
2 Số 1113/BGDĐT-GDTrH 30-3-2020 V/v Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HK2 năm học 2019-2020 Tải về
3 Số 2268/CT-BGDĐT 08-8-2019 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục Tải về
4 CHỈ THỊ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO 28-08-2017 Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của BGD-ĐT Tải về
5 KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018 16-06-2017 BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
6 Chỉ thị – số 3031/CT – BGDĐT 26-08-2016 Chỉ thị - Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục Tải về
7 Thông tư Số 08/2016/TT-BGDĐT 28-03-2016 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Tải về
8 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
9 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
10 THÔNG TƯ 30/2009/TT-BGDĐT – Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên THCS 22-10-2009 THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông Tải về
11 THÔNG TƯ 29/2009/TT-BGDĐT – Ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng THCS, THPT 22-10-2009 BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC Tải về
12 THÔNG TƯ số 28-2009-TT-BGDDT 21-10-2009 Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về