KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Số 1083/SGDĐT-VP

Số 1083/SGDĐT-VP

Lượt xem:

- V/v thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông [...]

Số 1222/QĐ-SGDĐT

Số 1222/QĐ-SGDĐT

Lượt xem:

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II cấp THCS và THPT năm học 2023-2024 [...]

Số 26/KH-STP

Số 26/KH-STP

Lượt xem:

- Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2024" [...]

Số 26/KH-STP

Số 26/KH-STP

Lượt xem:

- Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2024" [...]

Số 692/SYT-NVY

Số 692/SYT-NVY

Lượt xem:

- V/v dự phòng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn [...]

Số 466/SGDĐT-QLCLGDTX

Số 466/SGDĐT-QLCLGDTX

Lượt xem:

- V/v đề xuất phương án phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 và góp ý dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, phổ thông năm học 2024-2025 [...]

Số 158/KH-SGDĐT

Số 158/KH-SGDĐT

Lượt xem:

- Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông cho học sinh THCS, THPT năm 2024 [...]

Số 255/SGDĐT-TTr

Số 255/SGDĐT-TTr

Lượt xem:

V/v chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định [...]

Về việc điều chỉnh nội dung triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023.

Về việc điều chỉnh nội dung triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023.

Lượt xem:

Về việc điều chỉnh nội dung triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023. [...]

Số 2673/SGDĐT-QLCLGD

Số 2673/SGDĐT-QLCLGD

Lượt xem:

Phương án tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên biệt [...]

Số 1642/SGDĐT-VP

Số 1642/SGDĐT-VP

Lượt xem:

V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và chỉ đạo điều hành giá năm 2021 [...]

Số 1745/SGDĐT-VP

Số 1745/SGDĐT-VP

Lượt xem:

Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022 [...]