Văn bản Sở GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 – 2019 14-09-2018 Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 - 2019 Tải về
2 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của SGD-ĐT năm học 2018-2019 25-08-2018 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của SGD-ĐT năm học 2018-2019 Tải về
3 SGD-ĐT _Về việc xử lý những trường hợp vi phạm về dạy thêm học thêm 06-08-2018 Về việc xử lý những trường hợp vi phạm về dạy thêm học thêm Tải về
4 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTH NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT 28-08-2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 Tải về
5 KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM 19-07-2017 Khung thời gian năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Tải về