Văn bản Sở GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 01/QĐ-SGDĐT 04-01-2021 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc tổ chức kiểm tra HKI năm học 2020-2021 Tải về
2 Số 2235/SGDĐT-CNTTKT 23-12-2020 Về việc triển khai ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" trên thiết bị di động Tải về
3 Số 2142/SGDĐT-GDTrH 08-12-2020 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng "Trường học hạnh phúc" Tải về
4 Số 1728/SGDĐT-VP 08-10-2020 Về việc hướng dẫn thực hiện thu học phí năm học 2020-2021 và hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid 2019 Tải về
5 Số 720/SGDĐT-VP 07-5-2020 V/v Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học Tải về
6 Số 661/SGDĐT-VP 28-4-2020 - V/v kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại Tải về
7 Số 648/SGDĐT-VP 24-4-2020 V/v Thông báo cho học sinh đi học trở lại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường Tải về
8 Số 626/QĐ-SGDĐT 22-4-2020 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, nắm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học Tải về
9 Số 605/SGDĐT-VP 21-4-2020 Về việc Hướng dẫn những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học Tải về
10 Số 572/SGDĐT-GDTrH 01-4-2020 - V/v Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HK2 năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT Tải về
11 Số 503/SGDĐT-VP 01-4-2020 V/v Cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại địa chỉ website: csdl.moet.gov.vn Tải về
12 Số 1414/HDLT-SGDĐT-CĐGD 09-9-2019 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2019-2020 Tải về
13 Số 1864/SNV-CCVC 06-9-2019 V/v Hướng dẫn xác định thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức Tải về
14 Số 1359/SGDĐT-VP 02-9-2019 Về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 Tải về
15 Số 1220/SGDĐT-KHTC 06-8-2019 V/v Thực hiện chỉ đạo điều hành giá và hướng dẫn các khoản thu - chi, chế độ chính sách năm học 2019-2020, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục Tải về
16 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 – 2019 14-09-2018 Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 - 2019 Tải về
17 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của SGD-ĐT năm học 2018-2019 25-08-2018 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của SGD-ĐT năm học 2018-2019 Tải về
18 SGD-ĐT _Về việc xử lý những trường hợp vi phạm về dạy thêm học thêm 06-08-2018 Về việc xử lý những trường hợp vi phạm về dạy thêm học thêm Tải về
19 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTH NĂM HỌC 2017-2018 CỦA SGD-ĐT 28-08-2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 Tải về
20 KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM 19-07-2017 Khung thời gian năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Tải về