Giới thiệu về nhà trường

[gview file=”http://thcsnguyentrai.pgddailoc.edu.vn/wp-content/uploads/2015/09/KYYEU_THCSNT.doc”]Giới thiệu….