Ngân hàng đề kiểm tra

Đề kiểm tra môn Tin – học kỳ 2 -2018-2019

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Đề kiểm tra Toán học kỳ II năm học 2018-2019

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – 2018-2019 – MÔN TOÁN – TIN

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

ĐỀ ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH 9

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIẾNG ANH HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I – MÔN HÓA – SINH

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KỲ I – MÔN GDCD-SỬ-ĐỊA

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Ngân hàng đề kiểm tra môn Toán HKI – Năm học 2017-2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải: