Thi và Tuyển sinh

Kết quả trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2020-2021

Kết quả trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Danh sách Phòng thi học kỳ II, năm học 2019-2020

Danh sách Phòng thi học kỳ II, năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Bí quyết học tiếng Anh để săn học bổng mùa du học

Bí quyết học tiếng Anh để săn học bổng mùa du học

Lượt xem:

Khoảng thời gian tháng 6 – 7 hàng năm là thời điểm nhiều bạn lên đường đi du học, đặc biệt là đến Úc. Có vốn tiếng Anh tốt sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho du học sinh [...]