Văn bản Phòng GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 04/PGDĐT-NGLL 08-01-2021 Về việc phát động tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 Tải về
2 Số 212/PGDĐT-NGLL 05-10-2020 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng an ninh năm học 2020-2021 Tải về
3 Số 214/PGDĐT-NGLL 05-10-2020 Về việc vận động quyên góp tập vở, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm hỗ trợ học sinh nghèo các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, năm học 2020-2021 Tải về
4 Số 107/PGDĐT-VP 09-6-2020 Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 Tải về
5 Số 105/PGDĐT-THCS 08-6-2020 Về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020 Tải về
6 Số 63/QĐ-PGDĐT 03-6-2020 Quyết định thành lập đoàn dự thi, Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2019-2020 Tải về
7 Số 25/TB-PGDĐT 03-6-2020 Thông báo về việc chuẩn bị tham dự kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2019-2020 Tải về
8 Số 26/TB-PGDĐT 03-6-2020 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Hội thi Giáo viên làm TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi năm học 2019-2020 Tải về
9 Số 62/QĐ-PGDĐT 03-6-2020 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí thi đua, khen thưởng ngành giáo dục huyện Đại Lộc Tải về
10 Số 24/PGDĐT-VP 08-5-2020 Về việc hỗ trợ cong tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường TH&THCS, THCS Tải về
11 Số 84/PGDĐT-VP 08-5-2020 Về việc hỗ trợ trong công tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường TH&THCS, THCS Tải về
12 Số 83/PGDĐT-THCS 07-5-2020 V/v Hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn cấp huyện và cụm liên trường lần 2 năm học 2019-2020 Tải về
13 Số 82/PGDĐT-THCS 05-5-2020 V/v tổ chức khảo sát, xét chọn đội tuyển chính thức dự thi kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020 Tải về
14 Số 18/KH-PGDĐT 04-5-2020 Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025 Tải về
15 Số 56/PGDĐT-THCS 09-4-2020 V/v Báo cáo tình hình hướng dẫn hcj sinh tự học trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch covid-19 Tải về
16 Số 52/PGDĐT-VP 01-4-2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 Tải về
17 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD-ĐT Đại Lộc 06-09-2018 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD-ĐT Đại Lộc Tải về
18 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018 CẤP THCS CỦA PGD 10-09-2017 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018 CẤP THCS Tải về
19 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC 08-09-2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018 Tải về
20 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017 CẤP THCS 09-09-2016 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017 CẤP THCS Tải về