Văn bản Phòng GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 20/KH-PGDĐT 11-5-2020 kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi lớp 8 năm học 2019-2020 và tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2020-2021 Tải về
2 Số 85/PGDĐT-NGLL 11-5-2020 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) Tải về
3 Số 84/PGDĐT-VP 08-5-2020 Về việc hỗ trợ trong công tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường TH&THCS, THCS Tải về
4 Số 24/PGDĐT-VP 08-5-2020 Về việc hỗ trợ cong tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường TH&THCS, THCS Tải về
5 Số 83/PGDĐT-THCS 07-5-2020 V/v Hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn cấp huyện và cụm liên trường lần 2 năm học 2019-2020 Tải về
6 Số 82/PGDĐT-THCS 05-5-2020 V/v tổ chức khảo sát, xét chọn đội tuyển chính thức dự thi kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020 Tải về
7 Số 18/KH-PGDĐT 04-5-2020 Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025 Tải về
8 Số 12/KH-PGDĐT 17-4-2020 Kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2020 trong trường học Tải về
9 Số 13/KH-PGDĐT 17-4-2020 kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2020 Tải về
10 Số 65/PGDĐT-NGLL 17-4-2020 V/v Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" Tải về
11 Số 60/PGDĐT-THCS 13-4-2020 V/v Hướng dẫn quy trình cung cấp thông tin để tạo tài khoản tập huấn GV qua mạng Tải về
12 Số 59/PGDĐT-VP 10-4-2020 V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
13 Số 56/PGDĐT-THCS 09-4-2020 V/v Báo cáo tình hình hướng dẫn hcj sinh tự học trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch covid-19 Tải về
14 Số 52/PGDĐT-VP 01-4-2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 Tải về
15 Số 143/PGDĐT 12-9-2019 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong học cơ sở năm học 2019-2020 Tải về
16 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 – 2019 14-09-2018 Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 - 2019 Tải về
17 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD-ĐT Đại Lộc 06-09-2018 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD-ĐT Đại Lộc Tải về
18 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018 CẤP THCS CỦA PGD 10-09-2017 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018 CẤP THCS Tải về
19 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC 08-09-2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018 Tải về
20 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017 CẤP THCS 09-09-2016 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017 CẤP THCS Tải về