Văn bản Phòng GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 – 2019 14-09-2018 Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” học sinh THCS năm học 2018 - 2019 Tải về
2 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD-ĐT Đại Lộc 06-09-2018 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD-ĐT Đại Lộc Tải về
3 Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018 18-04-2018 Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2017-2018 Tải về
4 HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CỤM-HUYỆN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA PGD 22-09-2017 Hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn cấp huyện và cụm liên trường, năm học 2017 – 2018 Tải về
5 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018 CẤP THCS CỦA PGD 10-09-2017 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018 CẤP THCS Tải về
6 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC 08-09-2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018 Tải về
7 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017 CẤP THCS 09-09-2016 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017 CẤP THCS Tải về