Đào tạo

Kết quả HSG lớp 6,7,8 cấp huyện năm học 2017-2018

Kết quả HSG lớp 6,7,8 cấp huyện năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]

KẾT QUẢ GIẢI ĐIỀN KINH NĂM HỌC 2017-2018

KẾT QUẢ GIẢI ĐIỀN KINH NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]

KẾT QUẢ GIẢI VIỆT DÃ NĂM HỌC 2017-2018

KẾT QUẢ GIẢI VIỆT DÃ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]

Kết quả  toàn đoàn HSG lớp 6.7,8,9 năm học 2016 – 2017

Kết quả toàn đoàn HSG lớp 6.7,8,9 năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

[...]

Kết quả kỳ thi IOE cấp huyện – Năm học 2016-2017

Kết quả kỳ thi IOE cấp huyện – Năm học 2016-2017

Lượt xem:

[...]

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2015-2016

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2015-2016

Lượt xem:

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2015-2016. [...]

Kết quả học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2015-2016

Kết quả học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2015-2016

Lượt xem:

Kết quả học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2015-2016.  [...]

Trang 1 / 212