Hoạt động công đoàn

Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức ra quân “Tết trồng cây”

Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức ra quân “Tết trồng cây”

Thực hiện Công văn số 24/PGDĐT-VP ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Phòng GDĐT Đại Lộc về việc tổ chức ra quân trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021; Sáng ngày 03 tháng 3 năm [...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]