• LÊ VĂN HÙNG
  • BCH Công Đoàn
  • Chủ tịch Công đoàn
  • 0935367951
  • lehungsports@gmail.com
  • PHẠM PHÚC
  • BCH Công Đoàn
  • Phó Chủ tịch Công đoàn
  • 0986293025
  • Phamphucavnt17@gmail.com
  • Phó Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban Thanh tra nhân dân